FÖRGÄNGLIGHET

Jag har klättrat på önskningens stege Jag har klättrat så långt att jag vet Att den stegen är hög som en himmel Och djup som en evighet Och människor har gått på den stegen I tusen och tusen år Och ingen har visat dem vägen Var stegen står Men alla som tvingar dess pinnar De springa på glödande kol Och aldrig i levande livet De nå sitt mål Och människor har… Jag har klättrat på önskningens stege Jag har gått ett par fjät så jag vet Att den stegen är hög som en himmel Och allt är förgänglighet Och människor har…