I LIVETS VILLERVALLA

I livets villervalla Vi gå på skilda håll Vi möter och vi spela Vår roll I livets villervalla Så nära vi gå Men så fjärran från varandra Ändå Vi dölja våra tankar Vi dölja vår sorg Och vårt hjärta som bankar Och slår I livets villervalla… Vi haka våra skyltar Var morgon på vår grind Och pratar om väder Och vind I livets villervalla …