Det finns inga religioner

Det finns inga religioner
bara illusioner
Det finn inga millioner
bara vibrationer

Vi är alla lika
vi är alla rika
Vi bara hittar på
att vi är så små

Samma vibrationer
bara olika toner
bara illusioner
seperationer

Det finns inga religioner
bara illusioner
Det finn inga millioner
bara vibrationer

Text och musik: Rolf”BEME” Gilleberg. 15/7-02