Vad är meningen

Säg vad är meningen
Ja vad är meningen
Ja säg vad är meningen med allt

Vi är små
Vi blir stora
Och vo blir gamla efter bara några år
Allt går så fort
Så väldigt fort

Jo att få kela lite grann
Att få hålla din hand
Ja det är nog meningen med allt

Vi får barn
Dom blir stora
Och blir gamla efter bara några år
Allt går så fort

Att få ha det riktigt bra
Att få både ge och ta
Det är nog meningen med allt

Vi möts och vi skiljs
Vi bråkar och blir åter sams
Vi städar upp och smutsar ner
Rensar upp och stökar till

Att få fylla igen en massa hål
Att ibland få gå i mål
Det är nog meningen med allt

Vi vilar oss tröttar ut oss
Byter vinter mot sol
Vi flyttar hit och dit
Och köper och slänger en massa skit

Ja det är nog meningen
Ja det är nog meningen
Ja det är nog meningen med allt

Text och musik Rolf ”BEME” Gilleberg Okt -87