Vad gjorde jag då

Varför är det så där
Att kärleken inte är här
Du älskade mej ju igår
Säj vad gjorde jag då
Säj vad gjorde jag då

Jag såg dej komma och gå
Du gav mej ännu en vår
Nu faller det bara en tår
Säj vad gjorde jag då
Säj vad gjorde jag då

Ibland var jag så sur
Man borde satt mej i bur
Eller kanske bakom en mur
Säj vad gjorde jag då
Säj vad gjorde jag då

Så alla ni som villa ha
En vän att hålla i hand
Glöm ej kärlekens band
Säj vad gjorde jag då
Säj vad gjorde jag då

Text och musik Rolf ”BEME” Gilleberg Okt -87