Bemes Musikaffär
BemeMusik

Rolf "BEME" Gilleberg

Roffe har många järn i elden och något som löper som en röd tråd genom allt är den inre resan. Under många år har Roffe jobbat med detta genom att gå kurser runt om i världen, läsa böcker och tidningar, lyssna på föredrag och möta människor med samma intresse. Målet är att vara fri från tankar, känslor och fysiska förnimmelser.

Yoga är ett sätt att hålla kroppen smidig på ett skonsamt sätt och den hjälper också till att släppa tankarna och bara vara. Oftast är barnen med honom och försöker göra samma rörelser, att stå på huvudet är favoriten.

Roffes dag brukar börja med meditation. Han har de senaste åren varit flera gånger på Lyckebygården utanför Ödeshög på kurser i Vipassana-meditation, både helgkurser och 10-dagars kurser.

Position 1 Position 2 Position 3